ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο

Ιερά Μητρόπολις Νικοπόλεως & Πρεβέζης
Ιερά Μονή Προφ. Ηλιού & Τιμίου Προδρόμου
Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Ζαλόγγου
Ι. Ν. Αγίας Τριάδος «Φανερωμένης» Παπαδατών
ΕΚΑΒ
Περιφερειακό Ιατρείο Παπαδατών
Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού
Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας
Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Γενικό Νοσοκομείο «Γ΄Χατζηκώστα» Ιωαννίνων
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσπρωτικού
Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Πρέβαζας
Λιμεναρχείο Πρέβεζας
Αστυνομικό Τμήμα Θεσπρωτικού
ΚΤΕΛ Πρεβέζης, Θεσπρωτικό
ΚΤΕΛ  Πρεβέζης, Φιλιππιάδα
ΚΤΕΛ Πρεβέζης, Πρέβεζα
ΚΤΕΛ Πρεβέζης, – Σταθμός Αθηνών
ΚΤΕΛ Άρτας, Άρτα
Βλάβες ΟΤΕ
Βλάβες ΔΕΗ
Γυμνάσιο Θεσπρωτικού
Λύκειο Θεσπρωτικού
Κτηνιατρείο Θεσπρωτικού
Δασονομείο Φιλιππιάδας
Ειρηνοδικείο Θεσπρωτικού
Δημαρχείο Θεσπρωτικού
ΚΕΠ Δήμου Θεσπρωτικού
ΚΕΠ Δήμου Θεσπρωτικού    Fax
Δημοτικό Διαμέρισμα Παπαδατών
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Εφορία) Πρέβεζας
Πρωτοδικείο Πρέβεζας
Νομαρχία Πρέβεζας
Νομαρχιακή Επιτροπή Έργων
Νομάρχης Πρέβεζας
Δρομολόγια Πλοίων Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα
Συμβολαιογραφείο – Υποθηκοφυλακείο Θεσ/κού
Ειρηνοδηκείο Θεσπρωτικού
Τ.Ο.Ε.Β.  Μπόϊδα -  Μαυρής
Κτηνιατρείο Θεσπρωτικού
ΕΛ.ΤΑ. Θεσπρωτικού
Αγροτική Τράπεζα Θεσπρωτικού
Εθνική Τράπεζα Θεσπρωτικού
TΑΞΙ Μάρκου Γεώργιος Παπαδάτες
ΤΑΞΙ Θεσπρωτικό 

26820-28378
26820-51161
26820-51320
26830-61411  (Fax)
166
26830-61474
26830-31111   &  32000
26830-22285   &  29096
26820-61200
26810-22222  &  77222
26510-81111
26510-99111
26830-31199
26830-22199
26820-22199
26820-22226
26830-31122
26830-31220
26830-22011
26820-22213
210-5129252
26810-73763
121
1050
26830-31055
26830-3131214  &  32667
26830-31480
26830-22933
26830-31206
26830-32900
26830-32904
26830-32905
26830-61481
26820-21351
26820-22328
26823-60200  & 26820-89010
26823-60220
26823-36210
26650-99460
26830-31325
26830-31206
26830-31419
26830-31480
26830-31314
26830-31545
26830-31057
6974776411
26830-31253

   Αρχική σελίδα.....

Copyright By GT 2006-13